Jiří Plieštik: Světlo nebe, co píše moře...zakleto do kamene

01.04.2024

GALERIE VELRYBA, Praha / 1. 4. - 10. 5. 

Kurátor: Igor Hlavinka

Výstava fotografií, pastelů a akvarelů. Obrazy jsou mi pomocníky k přepsání vzkazů nebe, moře, řas, písku a kamenů. Představený cyklus je loňským fragmentem několikaletého cyklu obrazů zaznamenaných fotoaparátem, akvarelem nebo pastelem. Vnímám nenápadné vzkazy jako jistou výzvu k přemýšlení, a ne jako pouhý únik od skutečného hřímajícího světa.

Jiří Plieštik je bývalý basketbalista, parašutista. Studoval strojní obory na střední škole, dva semestry na ČVUT v Praze, krátce dělníkem u tavících pecí, dva roky ve vojenské službě, posléze přes dva roky topičem. Po šesti letech pokusů přijat na AVU v Praze, obor sochařství. Od konce 70. let členem Jazzové sekce svazu hudebníků ČSR. Koncem 80. let členem Československé demokratické iniciativy (ČSDI, později DI), jednu sezonu hrál v kapele Krásné nové stroje. Deset let vedl workshopy na pozvání Højskolen på Samsø v Dánsku, během 90. let vedl mezinárodní workshopy nadace Germination Europe a pracoval jako sochař pro filmové produkce USA nebo GB. Od r. 2000 pracuje jako sochař, fotograf, kurátor a občasný designer na volné noze. Vystavuje u nás i v zahraničí. Nominace na Design roku 2004, Cena UVU na Design roku 2004 a Design reward and competition – bronzová cena 2014.

Igor Hlavinka je akademický malíř. Absolvoval obor malířství na AVU v Praze, ale kromě malby se zabývá i sochařstvím a fotografií. Inspiruje se přírodou i uměním všech dob, pravěkem a uměním přírodních kultur počínaje a současným abstraktním uměním konče. Zvláště jej zajímá staroegyptská, buddhistická a románská plastika, tušová malba a kaligrafie Dálného východu, středověké a renesanční umění, malířství romantismu a symbolismu. Ve své tvorbě se inspiruje přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Krutihlavy, Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účastnil se symposií nadace Hermit v klášteře Plasy v 90. letech, kde vytvářel hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 tam inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium "O Počátku". Několik let se zabýval i restaurováním, navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 se věnuje převážně malbě krajiny, jak imaginární, tak konkrétní. Obraz krajiny je pro něj reflexí nálad duše. Snaží se co nejjednoduššími malířskými prostředky, minimalistickou a zároveň poetickou formou evokovat svůj zážitek hor, jejich stálost a mohutnost v kontrastu ke stálým proměnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze. 

Galerie Velryba se nachází v podzemí kavárny Velryba, jedné z prvních porevolučních pražských literárních kaváren, kterou v r. 1992 vybudoval fotograf Pavel Micka. Nástěnná, zdánlivě abstraktní malba Petra Vaněčka pokrývající celý interiér kavárny rozhodně není dekorativní malbou. Je autorovou sugestivní vizí biblické nestvůry Leviatana. Návštěvníci se zrcadlí v obrovském vypouklém oku Velryby nad barem. Kavárna se brzo stala oblíbeným místem schůzek literátů i výtvarníků, mj. z okruhu Viktora Stoilova (Torst) nebo Josefa Kroutvora, který o Velrybě publikoval i několik esejů. Galerie Velryba se na jaře 1994 otevřela výstavou automatických kreseb Igora Hlavinky "Strašná souměrnost", inspirovaných jedním veršem z básně Tygr W. Blakea. Kurátorem galerie byl až do r. 2022 Pavel Micka. Ve spolupráci s katedrou fotografie FAMU si zde mnozí její studenti mohli poprvé zkusit udělat svou výstavu. Od 2022 je kurátorem galerie Igor Hlavinka. Převažujícími tématy programu galerie jsou krajina a příroda. Mezi vystavujícími jsou i renomovaní malíři a fotografové, ale stejně vítáni jsou autoři začínající, nesmělí, outsideři, stojící mimo modní trendy, ale i autoři tvořící z vnitřní potřeby (art brut, outsider art). Rozhodující jsou pro Igora Hlavinku jen těžko definovatelné vlastnosti jejich tvorby.

https://www.facebook.com/galerievelryba