Divadelní workshop Svoboda v klimatické krizi

20.04.2024

DIVADLO NA CUCKY, Olomouc / 20. dubna od 9.30

Tahle dáma, Planeta, už zažila leccos. A vše, co kdy vybudovala, se tak nějak hroutí a zdraví jí přestává sloužit. A tak požádala o pomoc Člověka.

Pro děti od 9 do 12 let
Délka 120 min 

V první části lekce zaměřené na klimatickou krizi se hravou formou seznámíme s daným tématem a pomocí výtvarných a dramatických technik si zosobníme planetu Zemi, která bude žádat o pomoc nás, Člověky.Následně si pomocí metod strukturovaného dramatu zažijeme dané téma z různých úhlů pohledu. Staneme se výzkumníky, kteří chtějí informovat obyvatele a započnout tak změnu. Staneme se redaktory časopisu, kteří potřebují napsat nejčtenější článek měsíce. A staneme se také těmi vlastníky továren, které sice Planetě a jejímu zdraví neprospívají, ale také živí rodiny pracovníků.A nakonec se v diskuzně-dramatické části staneme sami sebou, Člověkem, který toho viděl, zjistil a zažil hodně a nyní má zprávu pro Planetu o tom, jak to s ní vypadá do budoucna.

Lektorka: Kristýna Doubravová

Kristýna vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, bakalářské studium absolvovala na UP obor pedagogika-sociální práce a následně vystudovala magisterské studium oboru dramatická výchova na DAMU. Vedle lektorování v Divadle na cucky pracuje také jako sociální pracovník ve službě Pro rodinu. Na dramatické výchově ji baví práce s jedinečností každého, s kým má možnost tvořit, a nekonečné možnosti propojování dramatické výchovy se všemi oblastmi umění. Zajímá se o příběhy literární, lidské i příběhy věcí a míst, což ráda zapojuje do svých seminářů a lekcí. Ráda svou lektorskou prací a tvorbou otevírá prostor pro debatu nad společenskými tématy. 

Workshop bude probíhat na zkušebně Divadla na cucky. Prosíme, přijďte do kavárny do prostoru Oázy (projděte doprava kolem baru za zrcadla), kde si děti vyzvedne ve 9:30 lektorka Kristýna. 

Na workshop potřebujete jen pohodlné oblečení a pití.