Barbora Vovsová: Vzorek

20.03.2024

JAN ČEJKA GALLERY, Praha / 20. 3. - 30. 4.

Kurátor: Jan Čejka

Vzorek/ Barbora Vovsová / tužka na papíře, 50 × 35 cm, 2024

Kurátor: Jan Čejka

Výstava představuje tvorbu Barbory Vovsové v prostorách galerie vůbec poprvé. V kolážích a kresbách se vydává po pradávných artefaktech i usazeninách v přilehlých skalnatých oblastech a některé vystavuje i v podobě objektů. V neposlední řadě se v galerii rozpíná site-specific instalace, která přivádí do výstavních prostor kousek vědecké laboratoře nebo skladu vzorků.

Barbora Vovsová se na rozdíl od jiných krajinářů nekouká na krajinu, ale dovnitř krajiny. Barboru zajímají struktury hmoty a života, které se snaží objevovat a rekonstruovat. Barbořiny sochy se obvykle skládají z drobných částeček, ze kterých tvoří nové složitější formy, jakými jsou třeba shluky krystalů. Je jí blízký jak organický materiál–vosk, dřevo–tak tvoří i pomocí betonu. Obzvláště její betonové sochy pak mohou působit i jako výlet do historie evoluce. Vznikají totiž odlitím mikrostruktur vytvořených původně např. z vosku, a právě jejich odlití (zkamenění) pomocí betonu jim mnohdy dává až jakýsi fosilní charakter. Barbora poprvé vystavovala v roce 2014 a od té doby její díla navštívila nejen půdu českou, ale i portugalskou, kde umělkyně chvíli studovala. Nejčastěji lze její tvorbu zahlédnout v exteriéru, jako tomu bylo např. v rámci výstavy Klášterní zahrada 2020 v zahradách Broumovského kláštera téže roku nebo v rámci festivalu Take Care v pražské Františkánské zahradě (2018). V interiéru pak měla Barbora Kolouchová sochy v rámci výstavy Fotosyntéza v Pardubickém Art Space NOV (2020) nebo na výstavě I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, v pražské Garage Gallery (2019). Sochařka vystudovala pražskou AVU, kde navštěvovala zejména ateliér sochařství I. Tam studovala nejdříve pod vedením Jaroslava Róny a později pod vedením Lukáše Rittsteina. Barbora absolvovala taktéž stáže, ať už tu v ateliéru grafiky Jiřího Lindovského nebo na Universidade do Porto v Portugalsku a zúčastnila se i tří sympózií – dvakrát Sochařského sympózia v Náměšti nad Oslavou a festivalu Oživme prameny v obci Prameny.

Jan Čejka je vlastníkem Jan Čejka Gallery. Absolvoval Katedru estetiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovi. Působil jako kurátor v Poštovním muzeum (Galerie Poštovního muzea), produkční v Galerii Rudolfinum. Pracuje v umělecké oblasti přes sedm let. Uspořádal přes 70 výstav. Spolupracoval již s více jak stovkou umělců. Byl na sedmi veletrzích. Pořádá komentované prohlídky, rozhovory s umělci a studentské stáže.

Jan Čejka gallery je originálně pojatý prostor, situován od roku 2018 v kulturním kampusu FF UK v centru Prahy. V areálu kromě galerijních aktivit lze najít řadu dalších příležitostí, ať už jde o rozmanité workshopy, přednášky, koncerty nebo navštívení tamní kavárny. Z důvodu zasazení do akademického prostředí je pro galerii stěžejní dialog. Galerie má tak charakter pokoje, kde se nad uměním setkávají studenti, mladí tvůrci a široká veřejnost společně s etablovanými umělci, teoretiky a sběrateli. Součástí galerie jsou stáže a pravidelný výstavní program. Galerie zároveň disponuje skromným depozitářem, kterým lze během okamžiku galerii vyplnit. Galerie poté funguje jako salón dokumentující vlivy a přístupy v současném výtvarném umění. Galerie zastupuje vybrané české a slovenské autory spjaté s krajinou. Téma ale uchopuje široce, a tak jsou pod galerií umělci, kteří z krajiny bytostně vychází i když se věnují např. abstrakci či street artu. Galerie cílí na mladou a střední generaci, na malíře, grafiky a sochaře. Reprezentuje jak autory, které dnes už neodmyslitelně patří k současné umělecké scéně, tak jména stojící za objevení třeba díky jejich originálnímu tvůrčímu přístupu. Za zastoupením jednotlivých autorů stojí roky sledování. S mnohými zastoupenými autory galerie udržuje již mnohaleté přátelství.

https://jancejkagallery.com/