Andrej Dúbravský

11.04.2024

TELEGRAPH GALLERY, Olomouc / 11. 4. - 25. 7.

Andrej Dúbravský / Good Boy

Součástí výstavy beseda o environmentálním způsobu života autora.

Anotace výstavy v jednání…

Kurátoři: Mira Macík a Erika Kovačičová

Andrej Dúbravský je jedním z nejvýraznějších představitelů současné slovenské umělecké scény. Ve svojí malířské tvorbě se věnuje zejména vlastním prožitkům, na jeho obrazech jsou často přítomná mužská těla, erotické výjevy, stylizované autoportréty, ale také přírodní motivy a venkovská krajina. Je absolventem ateliéru Malby Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Kromě výstav v České republice a na Slovensku má za sebou úspěšné zahraniční projekty, například ve významné berlínské galerii DITTRICH & SCHLECHTRIEM.


středa 17. 4. 2024, 18:00

Jungmannova 3, 779 00 Olomouc 9, Hodolany

Andrej Dúbravský / prezentace

Slovenský malíř Andrej Dúbravský v rámci přednáškového cyklu Telegraphu, který se zabývá prezentací současných umělců a kurátorů, představí svou tvorbu a vedle ní se zaměří na svůj život na vesnici, pěstování rostlin a chov zvířat, tedy okolnosti, které jsou úzce spjaty s jeho tvorbou.

Telegraph Gallery vysílá tuzemské i zahraniční umění posledních tří dekád. Zachycuje vlny známých i přehlížených autorů. Její kód je univerzální: Přijímá všechny formy vyjádření nehledě na žánr. Telegraph přináší výstavy v pravidelných frekvencích. S rozsahem 350 m² pokrývá i workshopy a umělecké kurzy. Umělcům nabízí přímé spojení také v podobě rezidenčních pobytů. 

https://telegraph.cz/