HOSTÉ EDO 2023
JAKUB POTŮČEK

Jakub Potůček je historikem umění specializujícím se na moderní českou a evropskou architekturu. 

Pracuje jako vědecký pracovník v Centru průmyslového dědictví na Fakultě architektury ČVUT v Praze. 

Je autorem řady výstav a publikací, mimo jiné knihy Hradec Králové - Architektura a urbanismus 1895-2009.

VÝLET / 23. 4. 2023
Industriální Ostrava II.