HOSTÉ EDO 2023

FILIP ŠRÁMEK

Filip Šrámek je olomoucký archeolog a popularizátor archeologie. Od roku 1997 metodami experimentální archeologie ověřuje historické výrobní postupy na základě archeologických nálezů. Zabývá se pravěkou metalurgií – tavbou a zpracováním bronzu a železa, výrobou technické keramiky a dalších doprovodných nástrojů.

V roce 2001 postavil bronzařskou výheň na archeologické základně v Nemilanech, kde prováděl první metalurgické experimenty. Postupně postavil další funkční rekonstrukce bronzařských výhní, keltské hrnčířské pece pro výpal keramiky a germánské pece pro tavbu železa. Mnohé z nich pravidelně provozuje a pro studenty, odborníky i veřejnost provádí odlévání předmětů z bronzu do hliněných ručně vyráběných vypalovaných forem. Podle fragmentů archeologických nálezů vyrábí kopie pravěké keramiky. Ovládá i další technologie např. štípání pazourku, vrtání a broušení pravěkých kamenných nástrojů.