HOSTÉ EDO 2023
ALICE KOUBOVÁ

Alice Koubová je filosofka, vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR a proděkanka pro vědu a výzkum na DAMU Praha. Vystudovala matematiku na Karlově Universitě v Praze a filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově Universitě. Zaměřuje se na performativní a aplikovanou filosofii, etiku a poststrukturalistické myšlení. 

Svůj výzkum provádí v rámci intenzivní spolupráce s veřejnými institucemi. Je koordinátorkou programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století, jenž rozvíjí spolupráci mezi vědeckou komunitou a veřejným prostorem, občasně působí i jako dramaturgyně, facilitátorka veřejných diskuzí, či performerka. Je autorkou a editorkou knih "Terény performance", "Donald Winnicott a politická filosofie", "Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie", "Self-Identity and Powerlessness", "Artistic research - is there some method", "Mimo princip identity" a dalších knih a odborných článků v našich i mezinárodních časopisech a nakladatelstvích.