HOSTÉ EDO 2022

STANISLAV HAUSVATER

Stanislav Hausvater většinu svého života prožil v obci Mírovka (před válkou Frýdnava); selskému stavení, v němž žije, se přezdívá Obrtlík. Vyučil se chovatelem hospodářského zvířectva, maturoval na SZTŠ (specializace chov koní, jezdectví). 

Na PF Univerzity v Hradci Králové vystudoval religionistiku, po Jiřím Reynkovi převzal v roce 2014 žezlo kostelníka farního chrámu ve Svatém Kříži. Prošel řadou povolání (kočí, traktorista, krmič býků, prodejce knih, zaměstnanec Vodoprávního úřadu), od června 2021 je správcem Reynkova petrkovského sídla. 

Své úvahy a verše nepravidelně publikoval mj. v Lidových novinách, Cestě Vysočiny a ve sbornících. Vydal sbírky "Texty" a "Psáno vidlema". Jeho neučesané verše občas prozrazují drsnou "undergroundovou" filiaci - jejich autor koneckonců působí v kapele Krmná prasečí směs (styl tavern bigbeat). "Říkaj mi poéto/ myslí však vole/ překážím vpředu i uprostřed/ mé místo je dole," čteme v jeho první knížce. Což jen doplňuje sarkastické povzdechnutí z druhé sbírky: "Špatný sedlák, co na papír krákoře."