HOSTÉ EDO 2022

MARTIN GOLEC

Martin Golec je archeolog a jeskyňář, pedagog Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval UAM FF MU Brno. 

Specializuje se na starší dobu halštatskou na Moravě. Zajímá se také o speleoarcheologii Moravského krasu, ve svých výzkumech se věnuje novým výkladům a souvislostem nálezů v jeho milované Býčí skále a Křtinském údolí. 

Jak vědí výletníci EDO, jako ostatní festivaloví průvodci je Martin nadšeným a poutavým vypravěčem s velkým rozsahem odborných poznatků, o kterých dokáže mluvit jazykem blízkým amatérsky zvídavým laikům. Je autorem knih, například "Fenomén Býčí skála".