HOSTÉ EDO 2022
MAREK ORKO VÁCHA

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. 

Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. 

Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. 

Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. 

Ve skautu získal přezdívku "Orko" ze zkratky pro "Orlí oko". 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. 

Zúčastnil se expedic do Antarktidy společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Říká: "...toužím po církvi hledajících, církvi pokorných, kteří nemyslí, že kdo vidí věci jinak, je hned v prvním kole heretik". 


BESEDA / 7. 10. 2022
Krajina, zrcadlo duše