Za historií Moravského krasu: jeskyně Býčí skála a Muzeum Blanenska

16.09.2022

MARTIN GOLEC, MAREK NOVÁK / OD 8:00 Prohlídka archeologické expozice Muzea Blanenska a po obědě jeskyně Býčí skála s aspektem na její historii a prehistorii. Návštěvníkům bude jeskyně představena jako přírodní a kulturní produkt v retrospektivě 15 tisíc roků. Zřejmě spatří i rekonstrukci největšího předmětu, jaký známe z pravěku České republiky, tedy čtyřkolový vůz z doby halštatské. Jde o nádherný doklad pravěkého řemesla. To vše s odborným výkladem a v klidu. Před vypuknutím velké sobotní akce "Návrat do Býčí skály". 

Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice - autobus. Předpokládaný návrat do 17:00.

Na výlet je nutno se přihlásit: jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

Průvodce Martin Golec

Průvodce Marek Novák