Politika jako (kulturní) válka

09.10.2022

PAVEL BARŠA / OD 14:30 Když veřejný prostor přestává být scénou zápasu alternativních vizí života ve spolek a proměňuje se do prostoru střetů neslučitelných a do sebe uzavřených identit, je Clausewitzovo rčení obráceno: politika se stává pokračováním války jinými prostředky. Zatímco v občanském či politickém sporu jde o přesvědčování druhého, v kulturní válkách jde o potvrzování sebe sama. Často se v nich sice používá manichejské rétoriky, na rozdíl od křižáckých válek minulosti však již nejsou poháněny touhou obrátit nepřátele na svou víru a spasit lidstvo. Aspiraci k vytváření a sdílení společného světa vystřídala potřeba přitakat vlastní diferenci.

Kdo je Pavel Barša