Pábitelé, architekti a muzea v přírodě

22.04.2023

PAVEL KONEČNÝ / OD 8:00 Putování do Zlína a krajinou okolo něj. Za tvůrci navštívenými inspirací (Václav Žák, Marek Jan Štěpán, Jan Šimek). Nejprve návštěva Galerie Václava Chada ve Zlíně s komentovanou prohlídkou výstavy naivního malíře "Václav Žák / Pábitel". Filmoví diváci jej mohou znát z povídkového snímku Perličky na dně, kde hrál sám sebe. Poté v Malenovicích prohlídka expozice "Dřevo, proutí, sláma". Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně umístěná v objektu hájenky před hradem představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů – dřeva, proutí a slámy – jako významnou součást tradiční lidové kultury. Oběd v Restauraci pod hradem, který je v budově bývalého kláštera, který byl založen roku 1873 hrabětem Leopoldem ze Šternberka. Hraběnka Luisa ze Šternberka sem povolala řeholnice řádu sv. Kříže ze Švýcarska. Malenovický klášter pak byl mateřským klášterem řádu pro Moravu. Řeholní sestry se zabývaly výchovou mladých dívek k domácím pracím, šití a vaření. Pečovaly také o nemocné. V r. 1882 byl klášter zrušen, ale v r. 1899 byl obnoven. Z bývalého kláštera je krásný pohled na Malenovický hrad – jednu z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. Hrad si bude možné prohlédnout. Přejezd z Malenovic do Sazovic ke kostelu sv. Václava a jeho prohlídka s hudební produkcí. Architektonicky vysoce ceněnou duchovní stavbu navrhl architekt Marek Jan Štěpán. Na závěr čeká účastníky výletu Muzeum v přírodě Rymice.

Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice - autobus. Předpokládaný návrat do 18:00.

Čas na oběd - v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do některých objektů.

Na výlet je nutno se přihlásit na tomto odkazu

V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím kolegyni na e-mailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

Průvodce Pavel Konečný