Já a ty, my a oni: pobyt na rozhraní individuality a kolektivity

08.10.2022

ELIŠKA FULÍNOVÁ / OD 16:30 Jakým způsobem člověk obývá a zabydluje svět? Nikoli jako on sám, ale ve společenství: jeho bytí je vždycky spolubytí, s druhými lidmi i dalšími bytostmi. Nejsme atomy, které by teprve v druhém plánu vstupovaly do vztahů, ale vstupujeme do světa, žijeme a existujeme jako podstatně relační bytosti, provázané s druhými a odvislé od druhých. Bez našich blízkých by to vůbec nešlo, a rozdíl mezi bližním a cizím, blízkým a vzdáleným, dělá náš svět obyvatelným. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, jak může fenomenologická analýza bytí ve světě osvětlit hojně diskutované fenomény sociálních bublin, společenské polarizace a fragmentarizace. Nahlédneme-li existenciální podhoubí, ze kterého vyrůstají, mohou se snad také ukázat možnosti, jak pracovat s jejich inherentní rizikovostí a neupadnout do nich jako do pasti.

Kdo je Eliška Fulínová