HOSTÉ EDO 2023

JIŘÍ ZEMÁNEK

Jiří Zemánek je historik umění, poutník, kulturní aktivista, publicista a překladatel. V 80. a 90. letech působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde uspořádal několik výstav (například výstavu kinetisty Zdeňka Pešánka). 

Od roku 2000 pracuje jako samostatný kurátor (výstavy: "Divočina – příroda, duše jazyk" / 2003, "Od země přes kopec do nebe …" / 2005 ad.). V roce 2009 založil s přáteli spolek Pilgrim-Potulná univerzita přírody a v roce 2012 českou sekcii Budapešťského klubu. 

Překládá texty ekologických myslitelů Thomase Berryho, Davida Abrama, Briana Swimma a Freyi Mathews. Zabývá se otázkou evoluce nové ekologické kultury a rolí kosmologie při rozvíjení našich vzájemně prospěšných vztahů se společenstvím Země.

Viz též: www.potulnauniverzita.cz.