HOSTÉ EDO 2022
HABIMA FUCHS

Habima Fuchs je česká vizuální umělkyně, která ve své tvorbě dlouhodobě reviduje zažité mechanismy a tradiční existenciální, filozofické či metafyzické obraty, o něž se při porozumění světu, ve kterém žijeme, opíráme. 

Symboly a motivy, které při tom reflektuje a materializuje, pocházejí z různých kultur i dob, z rámce křesťanské ikonografie i orientálních náboženských kontextů. 

Výsledkem je výjimečně působivá obraznost, svádivá a podvratná, také ale hluboce sebekritická. 


BESEDA / 8. 10. 2022
Equinox