HOSTÉ EDO 2022
FILIP JAROŠ

Filip Jaroš je odborným asistentem na Katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je Portmannova filosofická biologie a antropologie, o níž v současnosti dokončuje stejnojmennou knihu. 

Zabývá se vztahem člověka ke zvířatům, zejména soužitím lidí a koček v městském prostředí. 

Na téma přírodní estetiky sestavil spolu s Ondřejem Dadejíkem a Martinem Kaplickým knihu Krása a zvíře.